Ekosystem

Ekosystem

Schemat Koncepcyjny

Ekosystem

Kategoria: Domy

Klient: Murator

Rok: 2011

Status: Projekt Konkursowy

Wizualizacje: Artur Krajewski

Nagrody: Nagroda Równorzędna w Ogólnopolskim Konkursie

Świadomość oddziaływania architektury na środowisko naturalne rośnie, a wraz z nią potrzeba poszukiwania nowych sposobów zamieszkiwania. I właśnie do ludzi otwartych, gotowych na zmiany i chętnych do eksperymentu skierowana jest nasza propozycja.

Schemat Koncepcyjny

Schemat Koncepcyjny

Ekologiczna architektura powstaje już w początkowej fazie projektu – na etapie koncepcji przestrzennej obiektu. Poprzez świadome, inteligentne decyzje projektowe, podporządkowane klarownej wizji budynku przyjaznego środowisku, dochodzimy do rozwiązań mających kluczowy wpływ na jakość przestrzeni życiowej mieszkańców oraz proekologiczny charakter domu. Natomiast odpowiednio dobrane technologie, adekwatnie do współczesnych trendów, jak i możliwości finansowych inwestora, podkreślają dążenie architektury do pełnej autonomiczności.

 

Aby nie ograniczać ilości rozwiązań, wykreowaliśmy raczej otwarty system niż skończony, jednorazowy budynek. Polega on przede wszystkim na przemyślanym układzie wnętrz, którego centralną część zawsze stanowi wieloboczny pokój dzienny. Wokół niego rozmieszczone zostają pozostałe pomieszczenia, w ilości dostosowanej do potrzeb użytkowników oraz układzie respektującym kierunki świata i możliwości działki. Przestrzeń pomiędzy w/w pomieszczeniami o stałej szerokości 340cm wypełniają funkcje pomocnicze, dopełniające zewnętrzny bufor wokół salonu.

Schemat - Typologia Rozwiązań

Schemat - Typologia Rozwiązań

Bezpośredni kontakt centralnej części z zewnętrzem otrzymujemy poprzez przerwanie zewnętrznego pierścienia pomieszczeń (najlepiej od strony południowo-zachodniej) oraz ulokowanie w powstałym ‘nacięciu’ tarasu lub ogrodu zimowego. Zewnętrzne pokoje wyposażone zostały w przesuwny system zamykania, chowany w trójkątnych przestrzeniach pomocniczych. Dzięki temu, dom za dnia całkowicie otwarty, ma możliwość skurczenia się wieczorem do centralnej części, gromadząc w niej wszystkich domowników. Istotą takiego rozwiązania jest pro-rodzinny, otwarty charakter wnętrza. Dośrodkowy układ daje stałe poczucie przebywania z rodziną, nie odbierając możliwości odizolowania wybranego fragmentu w razie potrzeby. Przestrzeń domu prowokuje do kontaktów i intensywnych relacji z najbliższymi.

 

Dla takiego domu właściwy wydaje się układ parterowy, związany z gruntem, którego dodatkowym atutem jest pełna dostępność dla osób niepełnosprawnych. Centralny układ wnętrza, zapewnia także ciągły kontakt z otoczeniem; przy otwarciu wszystkich ścian przesuwnych, z części dziennej możliwy jest szeroki (260°) widok na ogród.

Rzut Parteru

Rzut Parteru

Rzut 3D

Rzut 3D

Makieta Robocza

Makieta Robocza

Widok Domu z Elewacją z Paneli Korkowych

Widok Domu z Elewacją z Paneli Korkowych